جشنواره تخفیفهای آنی

 

آموزشگاه موبایل فن آموز برای ایجاد فضای مناسب هزینه آموزشی ,در مناسبتهای ملی و مذهبی متناسب و تکمیل ظرفیت کلاسها تخفیفات خاصی را اعمال میکند.برای گرفتن اطلاعات تخفیف تماس بگیرید.