جشنواره تخفیفهای آنی

 

آموزشگاه موبایل فن آموز برای ایجاد فضای مناسب هزینه آموزشی ,در مناسبتهای ملی و مذهبی متناسب و تکمیل ظرفیت کلاسها تخفیفات خاصی را اعمال میکند.برای گرفتن اطلاعات تخفیف تماس بگیرید.


شهریه دوره های آموزشی این مجموعه به قرار زیر میباشد.

 

جدول فوق لیست شهریه های کلاسهای انفرادی و چهار نفره میباشد.

تخفیف کلاسهای گروهی و ویژه در بخش جشنواره ها موجود است.

برای اطلاع از تخفیفات آنی تماسبگیرید.

با برترینها جزو بهترینها باشید.