دوره آموزش تعمیر چاپگر در آموزشگاه فن آموز از رشته های اصلی آموزش تعمیر ماشینهای اداری میباشد. آموزش تعمیر پرینتر شامل آموزش تعمیر پرینتر لیزری، لیزری رنگی، آموزش تعمیر پرینتر جوهرافشان، آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیر پرینتر سوزنی بانکی میباشد. رشته آموزش تعمیر پرینتر از پرطرفدارترین کلاسهای فن آموز است.

آموزش تعمیر پرینتر

کارشناس و تعمیرکار ماشینهای اداری با ۱۵ سال سابقه این دوره را تدریس میکند. بنابراین تجربه چندین ساله تعمیرکار پرینتر در بازه زمانی کوتاهی به شما انتقال میابد. همچنین آموزش تعمیر پرینتر در کارگاههای فن آموز شامل تمرین روی پرفروش ترین چاپگرها است.

سرفصلهای آموزش تعمیر پرینتر

چـاپـگـرهـای لـیزریHP                                                                                        چـاپــگرهـای جــوهــرافـشان

آموزش تعمیر موتور کریج                                                                                         چـاپـگـر های سـوزنـیEPSON

آمــوزش تــعــویـض هــد انــواع چـاپـگـرهای سـوزنـی                                         آمـوزش شارژ کارتریج های لـیزری

آمـوزش راه انـدازی کـسب و کـار و آشنـایـی بـا بـازار کـار                                          آمـوزش بـرطرف نـمـودن مـشکلات مربـوط بـه داکتـر بـلید

شنـاسـایی و بـررسی انـواع سنـسور های بکـار رفـتـه در پریـنـتر سـوزنـی                     آمـوزش ریسـت فکس عیـوب متـداول در انـواع فـکسHP

آموزش تعمیر چاپگرهای مدل+  LQ1170-LQ2170/2180-LQ300/300                    آمـوزش شـارژ کـردن کارتـریـج ، چـاپگـرهای جـوهـر افشان

آموزش تعمـیر چاپگرهای جوهرافشان 1220/1280/9300-1120/1125                      آمــوزش تــنـظـیمـات لــیـزر و لنـز و ارورهـای مـربـوطــه

 

 

 

 

 

آموزش تعمیر چاپگر مستلزم تمرین روی دستگاههای مختلف پرینتر میباشد. در کارگاههای فن آموز آموزش تعمیر پرینتر سوزنی بانکی، آموزش تعمیر پرینتر لیزری، آموزش تعمیر چاپگر لیزری رنگی، آموزش تعمیر چاپگر جوهرافشان و آموزش شارژ کارتریج بصورت عملی زیر نظر تعمیرکار مجرب ماشینهای اداری تدریس میشود.

آموزش تعمیر پرینتر شامل تعمیرات پرینتر سوزنی، آموزش تعمیر پرینتر لیزری، آموزش تعمیر پرینتر جوهرافشان و آموزش شارژ کارتریج

برندها در آموزش تعمیر چاپگر

در کارگاه آموزش تعمیر ماشینهای اداری فن آموز کلیه برندهای پرینتر برای تدریس وجود دارد. آموزش تعمیر پرینتر اچ پی، آموزش تعمیر پرینتر اپسون، آموزش تعمیر پرینتر سامسونگ، آموزش تعمیر پرینتر برادر و آموزش تعمیر پرینتر کنان از مواردی است که در کلاس نحوه تعمیرات و عیب یابی آنها شرح داده میشود. آموزش تعمیر چاپگر لیزری اچ پی HP، آموزش تعمیر چاپگر سوزنی اپسون Epson، آموزش تعمیر چاپگر جوهرافشان اپسون و کنون و آموزش تعمیر پرینتر کنان Canon از مثالهای اصلی در کلاس است.