آموزش تعمیرات نرم افزار موبایل در دنیای امروز که نقش وسایل الکترونیکی از جمله موبایل و تبلت در زندگی انسان ها پررنگ شده بسیار کارآمد و مهم است. در زمانی که بیشتر ارتباط اشخاص با یکدیگر بوسیله ی این وسایل می باشد و از ملزومات زندگی انسان شده است آموزش تعمیرات موبایل یکی از دغدغه های افراد گوناگون می باشد. باتوجه به اینکه روز به روز بر گستردگی انواع موبایل و نرم افزارهای آن افزوده می شود لازم است با مشکلات آن آشنایی داشته باشید تا در صورت بروز مشکل برای این وسایل  بتوانید مشکل موبایل خود  را بدانید و آنها را رفع کنید.

می توان تمامی مشکلاتی که برای موبایل پیش می آید را در دو دسته ی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری طبقه بندی کرد .نحوه ی عیب یابی و  تعمیر موبایل  در مدل های مختلف متفاوت است و معمولا در مدل های جدید موبایل ها نیاز به تخصص روز دنیا دارد و اغلب حساسیت زیادی را در تعمیر می طلبد.

مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری موبایل بسیار گسترده هستند اما اغلب مشکلات سخت افزاری شامل داغ کردن باطری،هنگ کردن موبایل،تاچ و صفحه نمایش و همچنین در زمینه نرم افزاری شامل مشکلاتی در نرم افزارهای نصب شده بر روی موبایل می باشد.

آموزش دوره های تعمیرات نرم افزاری موبایل:

آمــوزش ROT کــردن انــواع گـوشـی هـا                                            آمـوزش کـار بــا نـرم افـزارitunes

آمـوزش جـیـلـبرک کـردن آیـفـون و نـصـب سـایدیا                              آموزش Up Date کـردن Android،ios

آموزش رفــع مـشکـل هـنگ کـردن و روی آرم مـاندن                             آمــوزش ریــکـاوری کـردن گـوشـی هـای انـدرویــد

آموزش فلـش کردن انواع گوشـی های موجود در بـازار                             آمـوزش کـار بـا نــرم افـزارهـای مـولتی لودر و اودیـن

آشـنـایی بـا انواع سـیستم عامل هـای موجود مـوبایل                             آموزش ریستور آیفون و اکتیویشن وبکاپ و باز گردانی بکاپ

آمـوزش حـرفـه ای کـار بـا بـاکــس های نـرم افـزاری                             آمـوزش بازکـردن قـفـل گوشـی ها (قفل شبکه، قفل User)

آمـوزش نــصب بــازی و نــرم افـزارهــای مـوبـایـل                             آموزش s-off کردن و clear security در انواع گوشی هـای

آموزش نصب نرم افزار گوشی های جیلـبرک شده HTC                             آمـوزش s-off کـردن و clear security در انـواع گوشی ها

مـعـرفی تـجهیزات تعمیرات نرم افزاری BOX،CABLE                              آمـوزش بـاز کردن قـفـل پترن بـدون فلـش کردن دسـتـگاه