یکی از توانایی های کارآموزان این مجموعه قلقهای پیدا کردن قطعات روی برد بدون در اختیار داشتن قطعه میباشد.

با بهترینها جزو برترینها باشید.

ثبت دیدگاه